Tarihçesi; Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaya çıkış XVl.yüzyılın sonralına rastlar. Ticaret Odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluş yılı 1600’dür. Kuzey Amerika’da ilk Ticaret Odası 1768’de New York’ta kurulmuştur.  Kanada’da ilk Ticaret Odası ise 1804 yılında Halifax’ta açılmıştır.

Günümüzde batılı ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarında müşterek olan husus, devlet otoritelerine ve işletmelere yönelik olan müşavirlik fonksiyonlarıdır.
 
Dünyadaki Ticaret ve Sanayi Odalarının bir ortak özelliği de milli, merkezi bir üst organizasyon içinde bir araya gelmeleridir. Ülkemizdeki örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.
 
Osmanlı toplumunda Oda fikri, batılaşma hareketleri ile birlikte gündeme gelmiştir. Bir dizi reform ve yenilikler içeren 1856 tarihli Islahat Fermanı, tüccarların odalar kurarak örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Ferman gereği nizamnameler yayımlanıp Odalar kurulmaya başlanmıştır.
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla 1962 yılında kurulmuştur.

 

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Adres : İskele Caddesi No:51 Merkez / VAN
NVI Adres Kayıt No: 2051246128
Tel. : (0 432) 210 00 55 (Pbx)    Faks : (0 432) 216 44 88
Web: 
www.vantso.org.tr
E-Posta : vantso@vantso.org.tr
SMS:532 752 65 65

 

Firmanın Haritadaki Konumu

 

Foto Galeri